Skien Historielag Blog

Historiske Artikler

Gjennom Skien Historielags lange virksomhet har mange dokumenter, fotografier, bøker og hefter av forskjellig slag blitt samlet i arkivet:Vi vil etter hvert presentere mange av disse kildene, slik at stoffet kan bli tilgjengelig for...

Skien Melkehandlerforening

For litt tid siden sendte jeg ut til medlemmene med kjent og fungerende email en kopi av Fredsavisen.  Tilbakemeldinger viser at den ble vel mottatt.  Vi er således åpne for innspill fra medlemmene om...

Påskehilsen fra styret

God påske ønskes alle fra styre i Skien Historielag. Årets påskehilsen finnes i linken under: Påskehilsen 2021 Mvh Styret

God Jul!

Kjære HistorielagsvennerJulen er her igjen og noe mer dramatisk enn tidligere. Så får vi si som Piet Hein:Julens glæder er tvende,Først dens indtog, så dens ende. Vi kan vel også minnes om at Aukrust...

Ibsenhuset snart 50 år søker bidrag

Direktør Erik Rastad ved Ibsenhuset søker bidrag til Ibsenhuset sitt 50-års jubileum. Kontaktinfo til Erik Rastad finnes i bunnen av innlegget. «Ibsenhuset feirer i 2023 sitt 50-årsjubileum og skal i den forbindelse utgi en...

Medlemsmøter avlyst ut året

På grunn av coronasituasjonen har styret tatt den tunge beslutning å avlyse videre medlemsmøter ut året.  Det samme vil gjelde vår tradisjonelle juletur. Vi vet at enkelte pensjonistlag har valgt å opprettholde en noe...

Møtet tirsdag 29 september avlyst

Vi beklager at møtet til tirsdag ikke kan avholdes.  Foredragsholder måtte av ulike årsaker melde avbud. Beklageligvis greide vi ikke å stoppe annonseringen i TA og Varden. Så i dagens aviser står medlemsmøtet som...

Kirkegårdsvandring

Østre Porsgrunn Kirke  1. september 2020 kl 1730 Skien Historielag Ansvar Per A Svenkesen, Skien Historielag Vi har nå gjenopptatt våre kirkevandringer og starter med den nye kirken i Porsgrunn.  Det har, som for...

Bekransning av Hjalmar Johansen

Lunde barneskole bekranset også i år Hjalmar Johansen monumentet 15 mai. For å se video av bekransningen, søk opp Skien kommune på Facebook og trykk på video.