Historiske artikler

Lagets Arkiv

Gjennom Skien Historielags lange virksomhet har mange dokumenter, fotografier,
bøker og hefter av forskjellig slag blitt samlet i arkivet:
Vi vil etter hvert presentere mange av disse kildene, slik at stoffet kan bli
tilgjengelig for alle.

1 Fra Skiens Forretningsverden Et hefte på 24 sider om Skiens gamle forretninger.
2 St. Hansaften på Gråtenmoen for 50 år siden En artikkel skrevet av Paulus Jonassen i 1935
3 Mitt militærliv på Gråtenmoen for 50 år siden – Del 1 En artikkel skrevet av Paulus Jonassen i 1935
4 Mitt militærliv på Gråtenmoen for 50 år siden – Del 2 En artikkel skrevet av Paulus Jonassen i 1935
5 Forskrifter om Sundhedsvæsenet i Skien 1863 Avskrift av original forskrift i Skien Historielags arkiv.
6 Sundhedsregler for Eidanger, Gjerpen, Slemdal og Solum 1868 Avskrift av original i Jan Christensens eie
7 Instruks for vekterne i Skien 1868 Avskrift av original instruks i Jan Christensens eie.
8 Instruks for den autoriserte rørlegger i Skien Avskrift av original instruks i Jan Christensens eie.
9 Plakat vedr graving i Skien gater 1877 Original i Jan Christensens eie.
10 Instruks for Brandmesteren i Skien 1867 Avskrift av original instruks i Jan Christensens eie.
11 Instruks for den faste Brandvakt i Skien 1867. Avskrift av original instruks i Jan Christensens eie.
12 Telefonkatalogen 1919 for Porsgrunn med Eidanger og Skien med Gjerpen Avskrift av original i Skien Historielags arkiv
13 Hospitalet i Skien (Fattighuset). Regnskap fra 1828-1830 Scannet fra original i Skien Historielags arkiv
14 Matrikkel for Skien 1914 Original i Skien Historielags arkiv
15 Den legatariske skole på Gjemsø fra 1775 Artikkel fra Skiensfjordens Presse 1 mai 1935
16 Reglement for Orden og Disciplin blandt Eleverne paa Skiens offentlige Tegneskole – 26 jan 1853 Original i Skiens Historielags arkiv
17 Premieskirennet i Lagmandsgårdsbakkene den 23de Januar 1887. Original i Skiens Historielags arkiv
18 1814 – Norden i støpeskjeen Elevhefte i regi av Skien Historielag og Foreningen Norden.
19 Gatenavn i Skien – Sivert Urnes vei  
20 Suoni i Duestien  
21 Gatenavn i Skien – Mikkel Blicks gate  
22 Gatenavn i Skien – Are Frodes vei  
23 Gatenavn i Skien – Rektor Ørns gate  
24 Brannveten på Geitebuvarden  
25 Da handelen florerte i Duestien  
26 Taterbakken i 1870-årene  
27 Altenburg  
28 Falkum Gartneri  
29 Fra oljelamper til elektrisk belysning  
     
     

Kanskje du også vil like: