Medlemsmøte på Speiderhuset tema BILEN

 

Vt medlemsmøte holdes den 14. mars kl 18.30 på Speiderhuset (KFUM) og inngangspris er 100,- for enkel servering, lotteri  boksalg. Minner om at vi vil presentere revidert regnskap på neste medlemsmøtet i april. Som ble utsatt fra årsmøtet i februar.

Parkering er det bra med utenfor speiderhuset og ved området rundt. Etter 14.00 er det fri parkering på kommunale plasser. Velkommen.

 

Tor Kjetil Gardåsen vil fortelle om biltrafikkens historie i Skien de siste hundre år fra den første bil dukker opp i Skien via mellomkrigstidens bussruter og krakketurer på lastebilplan til etterkrigstidens massebilisme i kjølvannet av rasjoneringsopphevingen i 1960. Vi får høre om 1950-årenes tallrike bilkollisjoner, om motstanden mot sikkerhetsbelte og sikringstiltak, politimesterens ergrelse over Skiens mange rågjengere og om kontrollert promillekjøring på Odds sportsplass i 1956 i regi av Motorførernes avholdsforbund og Skien politikammer.

   Foredraget blir illustrert av et rikholdig bildemateriale, bl.a. fra Vardens arkiver.

Kanskje du også vil like: