Skien – Bornholm

Skien – Bornholm, en hyggelig historie.

Skien Historielag er ”på nett” igjen og når langt ut over landets grenser! Etter at Jan Christensen har overtatt ansvaret, har våre gamle bilder kommet på plass igjen, og blant de som har sett dem, er også Torben G. Hansen på Bornholm!

Tidlig i vår fikk Skien Historielag et brev fra Gudhjem på Bornholm. Brevet inneholdt en mengde postkort som var sendt fra Skien de første par tiår av forrige århundre. Postkortene viste mange flotte motiver fra Skien og omegn. Torben G. Hansen hadde gått gjennom gamle papirer og hadde funnet denne korrespondansen. Personene som sendte og mottok kortene, var for lengst døde, og det var ingen forbindelse til Skien lengre. Ved et søk på nettet fant han vår samling av gamle bilder, og han bestemte seg for å ta kontakt.

Kortene er av god kvalitet. Jan har skannet dem, og de vi ikke har fra før, blir lagt ut på hjemmesiden. Ett av bildene tar vi med i denne historien. For historien er ikke slutt. Jeg sendte Torben G. Hansen et brev med takk for omtanken, og samtidig spurte jeg hr. Hansen om han kjente til hvilken forbindelse det var mellom disse brevskriverne – dette kunne jo være en interessant historie.

Og interessant ble det! I et svar fra hr. Hansen var vedlagt flere brev fra perioden 1912 til 1918, skrevet i Skien av Hansine Sigurdsen til kusinen Anna Bendtsen på Bornholm. Og Torben Hansen hadde mer å fortelle: Han hadde selv kjent Anna, som døde i 1965. Hun var hans farmors ugifte søster, født på Bornholm i 1884. Hun var husbestyrerinne på en gård på Bornholm. Kusinen Hansine ble født den 8.10 1879 (skal være 1872 iflg folketellingen) som eneste barn av skipper Peter Hansen og Gunhild i Skien. Peter Hansen var født på Bornholm i en søskenflokk på syv. Han døde trolig tidlig for datteren Hansine hadde aldri kjent sin far.

Hansen forteller videre at Hansine ble gift med Andreas Sigurdsen, kemner i Skien og i 1912 valgt til Stortinget. De var begge baptister og meget troende. De bodde i Hesselbergsgate 18. Ekteskapet var barnløst.

Vi finner de aktuelle personer ved folketellingen i 1900, bosatt i Hesselbergsgade 8/599 (gammel matrikulering): Gunhild Margrethe Hansen, husmor, enke, lever av sine midler, født 1842 i Skien, baptist; Hansine Hansen, datter, ugift, født 1872 i Skien, baptist; Andreas Sigurdsen, enkemann, kæmner, født 1861 i Skien, baptist.

I 1910 bodde de fremdeles i Hesselbergsgate 599. Hansine har fødselsdata 8.10. 1872, hun og Andreas er gift, hennes mor bor fortsatt i huset, og i tillegg en tjenestepike, Anna Nilsen fra Porsgrunn.

Så langt i denne omgang. Det er selvsagt mulig å finne mer, og det vil vi trolig prøve på, men vi utfordrer også medlemmene: Hvis noen av dere har eller finner opplysninger som kan være av interesse, ta kontakt med Thor Gundersen.

Ytterligere bilder av kortene med baksider kan sees på lagets:  Picasa-album.

Kanskje du også vil like: