Statuene av lendmennene Dag Eilivsson og Gregorius Dagsson – Hvor skal de stå i fremtiden

Kapittelberget med statuene-2 small

Dag og Gregorius i sitt rette element – på Bratsberg. Statuene er plassert langt nedenfor opplysningsskiltene, altså i god avstand fra kirkeruinen, slik riksarkivaren ønsker at det skal være. (foto/bildemontasje – med riktige proporsjoner – foretatt av Jan Thore Øvrum

 

 

Bakgrunn for statuene

 

Da Skien som handelsby feiret sitt 600 års jubileum i 1958, fikk Skien kommune en rekke gaver. Gaven fra Telemark Fylkeskommune var to granittskulpturer av Dag Eilivsson og Gregorius Dagsson, som var laget av professor Wilhelm Rasmussen.

 

 

Kanskje du også vil like: