Telefon skien1919_E

 

E.

235

2165, 2235

Eek, Georg

Ole P. Ibsens eftf., butikken

165

2435

— ” —

Bolig

722

722

Eek, Anna

Handlende, talestation

744

744

Egeland, R.

Disponent, bolig

131

2131

Egelands eftfl.

Reinh. Andersen, skotøi og klædeshandel

131

2131

— ” —

Bolig

Sneltvet

581

Egeland, Svend

Frogner, gaardbruker

403

403

Eggen, John

Telegrafbestyrer

729

729

Eggen, Staal

Læge, kontortid ½.10 – 12

622 2g

729

— ” —

Bolig

Sneltvet

581

Eie, Halvor

Gaardbruker

652

652

Ekmann, Peder

Kolonialforretning

828

828

Ekviperingsmagasinet

(Aas & Brunsvig)

684, 692, 984

2747   *4

Elektricitetsverket, Skiens komm.

9-2 og 4-6.1/2. Centralapp. til: Driftsbestyreren, driftsassistenten, kabelm. og utstyrsforretning

684

2740

— ” —

Efter kontortiden, montørvagten, hvortil feil bedes anmeldt.

992

992

— ” —

Driftsbest. Garstad, bolig

239 2g

692

— ” —

Driftsassist. Tobiassen, bolig

239

239

— ” —

Kabelmester Viik, bolig

1318

2318

Elektro a/s

 

645

645

Eliassen, Edv

(Cycle- & symaskinforretning)

690

690

Ellingsen, Haakon

Disponent, bolig

462

462

Elseth, Hans Th.

Spiseforretning, tallest.

Gulset

679

Engebrethsen, Abraham

Gaardbruker

411

411

Engebrethsen, Olav

Lærer

Gulset

679

Engebrethsen, Olaus

Gaardbruker

644

644

Engebrethsen, Ole

Vognmand

429 c

420

Engebrethsen, Jacob

Kontorchef

394, 824, 840, 941

394, 824, 840, 941

Engebrethsen, K.

Aktiemægler

202 2g

2408

Engh, Olaf

Skotøi & klædesforretning, forr. og bolig

85 2g

2465

Erichsen, Hanna

Enkefru

1356

2356

Eriksen, Einar

Bankdirektør

337 k

337

Eriksen, Reinh.

Blikkeslagermester

82

2082

Eriksrød, A.

 

82

2082

— ” —

Stenhuggeri

Sneltvet

581

Erlandsen, Einar

Sogneprest

955

955

Evensen, H.

Disponent

967 k

967

Evensen, Hilda

Talestation

Sneltvet

581

Evensen, Kirsten

 

846

846

Eylertsen, D. J.

Guldsmed

F.

772

772

Fahre, Andr.

Bygmester

1365

2365

Farre’s, William

Musikforretning

869

869

Farvolden, brødrene

Mek. verksted

238, 571

2238, 571

Falkum lys- & saapefabrik

A. Johnsen

640

640

Fangen, Finn

Overretsskafører

409

409

Fattigforstanderen i Skien

 

507 k 2g

507

Fattigforstanderen I Solum

 

135

2135

Feiermesteren

(Træffes sikrest kl 6.1/2 em.)

603

603

Fenger-Krog, F.

Ingeniør (Norsk a/s, Siemens Schukert), kontor & bolig

128

2128

Ferstew, C.

O.r.sakf. 9-2 & 4.1/2-6.1/2

436

436

— ” —

Bolig

125

2125

Festivitetslokalet restaurant

(Frk. Josefine Hansen)

173

2173

Fjeld, Hj.

 

96

2096

Fjeld, J.

Kjøpmand, talestation

792

792

Fjeld, M.

Snekkermester

438

438

Fjære, A. G.

Ingeniør

372

372

Fløtningskontoret i Skien

9-2 og 5-7

210f

2210

— ” —

Direktøren

115

2115

— ” —

— ” –, bolig

534

534

— ” —

Formand Hagen

340

340

— ” —

Talmandens kont., Løveid

963

2424

Folkeakademiet

(Overlærer J. Heidenstrøm)

427 k

427

Folkeregisteret

10-1 og 5-7, lørdager 10-2

855

855

Folkets hus

Talestation

816

816

Folkmann, Jens

Skibsreder

876

876

— ” —

Bolig

Bøle

626

Follaug, Andreas Isaksen

Gaardbruker

Bøle

626

Follaug Riis, Hans

Gaardbruker

110 f

2110

Follestad talestation

 

874

874

Follevaag, Jac.

Fondchef

888, 889, 890

888, 889, 900

Fondsbørsen

 

949

949

— ” —

Ekspeditionen og Gjersøe, bolig

26

2026

Formandskapslokalet

 

516

516

Formidlingskontoret

(Arbeidsk.), 9-1 og 4-7, lørdager 9-1

973

973

Fornæss, E. M.

Bolig

252

2252

Forvald, Louise

(Søstr. Francks eftflg.)

 

2406

Foss, G.

Bybud

456

456

Fosse, John

Bygmester

57 k, 897 k

2057, 897

Fosse & Rødh

Trælastagentur, kjøp og salg av skog og eiendomme.

456

456

— ” —

J. Fosse, bolig

503 2g

456

— ” —

L. Rødh, bolig

222

2222

Fossum Hovedgaard

 

504, 505

504   *2

Fossum verks

Kontor, Myren 9-4, lørdage 9-1

444

444

”Fram”

D. N. L., Distriktskontor

252

2252

Franck

(Søstr. Francks eftfl), Louise Forvald

687 k

687

Fredheim kafé

(Andreas Jespersen)

660

660

Fredriksen, F.

Skiens Jernstøperi

431

431

Fredriksen, N. J.

Bakermester

Bøle

626

Fredriksen, Johannes

Stuer, Ekornrød

161

2161

”Fremskridt” a/s

Ekspedition

223

2223

— ” —

Redaktionen

416

416

— ” —

Red. Smitt Ingebretsen, bolig

Sneltvet

581

Frogner, Peder J.

Gaardbruker

90

2090

Frogner gaard

 

499

499

Frugtforretningen

Thv. Nilssen

8

2008

— ” —

Bolig

600

600

Frøberg, Hermana

Jordmor

446

446

Frøberg, O. I.

Handelsgartner, gartneriet

446 2g

446

— ” —

Forretningen

639

639

Frøbæs, K.

 

231

2231

Frørenseri, H. C. Hansens

Kontortid 9-6

243 2g

2243

Frøstrup, K.

Byfoged, bolig

592 2g

592

Furuvald, Lars

Kontorist

377 k

377

Fylkesagronom Ambr. Sollid

 

294

2294

Fylkesveikontor

 

204

2004

Fylkeskontoret

Kontortid 9-3

604

604

— ” —

Fylkesm. G. Hallager, bolig

377 k

377

Fylkesprovianteringsraadet

kl. 9-3

594

594

Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland

Konservator og vaktmester

564

564

— ” —

Kasserer Lausen Dahl, bolig

488

488

Fæhn, Chr.

Bakermester

519

519

Fæhn, Peder P.

Kjøpmand


G.

531

531

Gaardbrukerforeningen

 

1362

2362

Gaathaug, Erling

Elektrisk forr., kontortid 9-7

992

992

Garstad, P.

Driftsbestyrer

878 2g

878

Gasmann, Chr.

Bolig

735

735

Gasmann, D.

(Assurancekontor & oversjøiske agenturer), 9-7

891

891

— ” —

Bolig

29

2029

Gasmann, Edw.

Manufaktur

291

2291

— ” —

Herreekvipering

557 k

557

— ” —

Bolig

608

608

Gasverk

Skiens a/s, kontoret og ingeniør Martens bolig, 9-2 og 4-6

659

659

Giertsen, Børre R.

Legter og bukseringsavdelings kontor

276, 576, 776

2555   *4

Gisholt & Co

(Stavanger smørfabrikk)

576

2556

Gisholt, Hans

Bolig

776

2557

Gisholt, Jens

Bolig

276

2555

Gisholt, Karl

Nolig

925

925

Gjemsø folkeskole

Kontortid 10-11 fm

925 2g

925

— ” —

Overlærer Lund, bolig

208

2208

Gjemsø kolonialforretning

(Thomas Hansen)

448

448

Gjemsø maskinverksted

(Halvor Nilsen)

448

448

— ” —

Bolig

213 f

2213

Gjerpens herredskasserer

Kontortid: onsdag og lørdag 9-3

730

730

Gjerpens kommunelokale

og Oph. kredssykekasse

1308

2308

Gjerpen mølle a/s

 

224

2224

Gjerpens sparebank

Ekspeditionen 9-2

740

740

— ” —

Direktøren

1356

2356

— ” —

— ” –, Bolig

255

2255

Gjerpens provianteringsraad

 

423

423

Gjerpens rationeringskontor

 

949

949

Gjersøe, P. O.

Disponent

Sneltvet

581

Gjervik, Sara

Centralstation

1380

2380

Glasmester C. Leonardsen

 

851

851

Globus distriktskontor

Norsk forsikrings a/s, 9-2 og 4-7

675

675

Glærum, A.

Skogforvalter

182

2182

Gomsrud, H.

Opmaalingskontor og stenhuggeri

182

2182

Graatenmoen a/s

Disp. H. Gomsrud

375

375

— ” —

Forpagter A. Johnsen

154

2154

Graatens talestation

 

225, 525

2444 *3

Grand hotell

Kontoret

225, 525

2444   *3

— “ —

Værelsene

956 2g

2409

Gravklevs hotell & pensionat

 

Gulset

679

Gregersen, Even

Gaardbruker

1334

2334

Grini, O. J.

Massør (medicinsk bad)

64

2064

Grini, Tholf

O.r.sakf. 9-2 & 4-7

64

2064

— “ —

Bolig

257 k

3357

Grubbe bruk a/s

Fabrikskontoret 9-4

353

353

— ” —

Driftsbestyrer Holte, bolig

568

568

Grung, Leif

Kaptein

227 k

2227

Grønvold, G. M.

Kontoret 9-7

227k 2g

2227

— ” —

Konsul Grønvold personlig og bolig

Nystrand

 

— ” —

Sommerbolig

Bøle

626

Grønvold, Karl O.

 

503

503

Grøtvik, H.

Vognmand

 

2421

Gulbrandsen, Edv-

Malerm., bakkegt. 27

33

2033

Gulbrandsen, Frithjof

 

202

2202

Gulliksen, J.

Kjøbmand

2

2002

Gulseth, H.

Bankkasserer, “Fredvang”

194

2194

Gulseth, Oluf P.

Musikk & urhandel

Gulset

679

Gulset, Thorvald

Gaardbruker

86

2086

Gundersen, Alf

Disponent.

944, 1370

944, 2370

Gundersen, H. C.

Agenturforr.

70

2070

Gundersen & co

 

615

615

Gundersen, L.

Kjøbmand, Graaten

70

70

Gundersen, Peder

Brandassurance

70

2070

— ” —

Bolig

1314

2314

Gundersen, S.

Handlende

997 k

997

Gundersen, Severin

Snekkermester

220 c

2220

Gundersen, Th. E.

Glasmagasin

673

673

Gunneng, I. A.

 

909

909

Gunnes, Haakon

Bankkasserer

975

975

Gunnes, Leif

Cigarforr.

167 k

2167

Gurholt, G.

Kjøbmand

75

2075

Gurholt, M.

Kjøbmand

75, 1317

75, 2317

Gurholt, Olaf

Aktiemægler

577 k

577

Guttormsen, N.

 

637 k

637

Gøthesen, Sofie

Handlende, talestation

H.

Bøle

626

Haakonsen, Petter

 

422

422

Haandverkforeningen

Skiens, utlodningen

728

728

— ” —

Forsamlingslokalet

635

635

Hafnor, Ole

Hjul- og vognfabrikk, 9-5

978

978

Halfstad, Jens

Ingeniør

114

2114

Hafslund, O.

Befragter

534

534

Hagen, A.

Fløtningsformand

841, 842

841, 842

Hagen, Olav

 

514

514

Hagen, L. S.

Skrædderforretning

604

604

Hallager, G.

Fylkesmand, bolig

636

636

Halvorsen, Bertha

Modeforretning

622

622

Halvorsen, H.

Lærer

683

683

Halvorsen, Henrik

Formand

1329

2329

Halvorsen, Ingeborg

Kolonialforr.

Sneltvet

581

Halvorsen, Isak

Gaardbruker

894

894

Halvorsen, Johs. a/s

Eiendomsomsætning

894

894

— ” —

Bolig

60

2060

Halvorsen, O.

Maler- og lakerforretning (K. Tollefsen)

700

700

Halvorsen, Olga

Kjøtforretn., Grubbe bruk

442

442

Halvorsens eftf

Andreas Sommer

34

2034

Halvorsens eftf., I. H.

Kjøbmand

701, 702

701, 702

Halvorsens propellerkompani a/s

 

6

2006

Halvorsen, A.

Agent for Bergens brandforsikringsselskap.

 

 

Handelsbank a/s, Skiens :

 

250

2250

— ” —

Bankchefen

954

954

— ” —

— ” –, bolig

696

696

— ” —

Ekspeditionen

483, 484, 952

483, 484, 952

— ” —

Fondsavdelingen

193

2193

— ” —

Fondschefen, bolig

621

621

Handelskole, Skiensfjordens

9-2 og 4-7

677 k

677

Handelsreisendes forening

 

748

748

Hansen, A. E.

Trælaastforretning

43, 643

2442   *2

Hansen, Agerup

Fiskeforretning

643

2443

— ” —

Bolig

789

789

Hansen, Anders

Vognmand

195

2195

Hansen, Andreas

Bygmester

42

2042

Hansen, Bjarne Sandvik

 

598

598

Hansen, Constanse

Enkefru, Markus Thranes gt, Falkum

36

2036

Hansen, Fredrik

Belgisk konsul, bolig

231

2231

— ” —

Kontoret

494

494

Hansen, Gunvald

 

412

412

Hansen, H. Abr.

Ingeniør, fru

9

2009

Hansen, Halfdan

Vognmand

83

2083

Hansen, Hans

 

231

2231

Hansen, H. C.

Brukseier, Træsliperi, mølle, frørenseri og mek. verksted. Bukser a/s ”Adler”, Kontortid 9-2 og 4-7

35

2035

— ” —

Bolig, Brækkeby

36

2036

— ” —

Konsul Frederik, C. Hansen, Bakkene

412 2g

2420

— ” —

Infanterikaptein, Sigvald Hansen

Bøle

626

Hansen, Hedvik

Enkefru

41

2041

Hansen, Herman

Agenturforr.

104, 947 k

2104, 947

Hansen, H. G.

Kjøp, salg & assurance

947 k

947

— ” —

Bolig

42

2042

Hansen, H. J.

Grosserer

642

642

— ” —

Bolig

44

2044

Hansens, Jens

Bakeri & condit., Henr. Ibsenspl.

493

493

— ” —

Einar Hansens bolig

590

590

— ” —

Jernbanetorvet, (hj. av Skotlandsveien). Talest.

817 k

817

Hansen, Karl M.

Kjøbmand og inspektør i livsforsikringsselskapet ”Hygea”

543

543

Hansen, Knud

Kjøbmand, Frognerveien 5

Bøle

626

Hansen, Ole

Sagmester

612

612

Hansen, Paulus

Barberforretning

787 k

787

Hansen, Sigurd

Driftsassistent, bolig

412 2g

2420

Hansen, Sigvald

Infanterikaptein

609

609

Hansen, Theodor

Skotøiforr.

83

2083

Hansens eftflg, søstrene

Talestation, Bratsbergkleven

548

548

Hanssen, A.

Bolig, Præstejordet

99, 226, 714, 633

2447   *4

Hanssen, Brødrene

Skibsm. og skibsr. Centralapp. til de forskj. avdelinger

790

790

— ” —

Kontorchef S. Johnsen, Bolig

875

875

— ” —

Stuerform. O. Rasmussen, bolig

493

493

Hanssen, Einar

Baker, bolig

Gulset

679

Hanssen, Einar

Mægler

305

305

Hanssen, Jakob

Brukseier

39

2039

Hanssen, Johs.

Ingeniør, 9-1 & 4-7

40

2040

Hanssen, Mathias

Bolig

948

948

Hanssen, Yngvar

Skibsreder, 10-2

466

466

Haraldsen, H.

Skibsrederi & trælastforr.

767 k

767

— ” —

 

1366

2366

— ” —

Bolig

272

2272

Haraldsen, Jens P.

 

717 k

717

Haraldsen, Ole

(Hotell Trudvang)

982

982

Hartmann, Carl

Statsadvokat

Bøle

626

Hauen, Hans

Gaardbruker

348

348

Hauen, O. Isak

Formand

649

649

Haug, Stine

Modeforretning

521

521

Hauge, H. N.

Sogneprest, kontortid 9-11 fm

521 2g

521

— ” —

Bolig

678

678

Haugen, Einar

Autorisert rørlægger

1368

2368

Hauen, J. H.

(Mobile)

73

2073

Haugerød, H.

Slagter, Rising pr. Skien

93

2093

Haugerød & Jensen

Slagterforretning

80

2080

Havnekontoret

og havnefogdens bolig, 9-2 og 4-6

192

2192

Havnestyret

 

20 c

2020

Hegge, Chr. Sahl

Apoteker

230

2230

— ” —

Bolig

203

2203

Hegland, Olaf

Forvalter

1306

2306

Hegna, J. J.

Forretningsfører (Centralstyret for næringsnævndene i Telemark fylke)

347 k

347

Hegna, Karoline

Jordmor

347 k

347

Hegna, Nils

Fattigassistent

854

854

Hegna, Olav

Lærer

963

2424

Heidenstrøm, John

Overlærer

885

885

”Heimen”

Pensionatet

Gulset

679

Heldal, Ingebjørg

Centralstation

302

302

Helios Fabriker

Aktieselskap

744

744

— “ —

Disp. R. Egeland, bolig

316

316

Helland, A.

Tapetserer og dekoratør

157 k

2157

Helland, J. A.

Sadelmaker

773

773

Henrichs, I.

Direktør for Telemark fylkes sindsykeasyl, 12-2

553

553

— ” —

Bolig

52

2052

Henriksen & co

Blegeb. dør- & vindusfabr.

187 k

2187

Henriksen & Jensen

Sadelmakere

156

2156

Henriksen, P.

Overlæge, dr. med., 12.1/2-2, alle hverdage undtagen lørdag.

31

2031

Henriksen, Sig. Hall

Ingeniør, bolig

938

938

Herreekviperingsforr.

(Chr. M. Skau)

199

2199

Herrlin, Augusta

Fotograf

988

988

Hermansen, S.

Fuldmægtig

376

376

Hermanstorff, Lyder

Rektor, bolig

1365

2365

Heradstveit, B.

Musikforr.

785

785

Hillestad, E.

(B. Kløcker Lange Eftf.) Kem. renseri og farveri.

989

989

Hobæk, Nils N.

Kjøbmand

867 k

867

Hobæk, Theodor

Arkitekt

1333

2333

Hofgaard, Diderik

 

338

338

Hoel, Chr.

Lærer

904 2g

904

Holmberg, Gustav

Bolig

587 k

587

Holmberg, N.

Hud- & skindhandler.

258, 400

2559   *2

Holm, Olaf

Trælast & kulagentur, kommissionsforr. 9-2 og 5-7

258

2559

— ” —

Bolig

547 k

547

Holm, Karoline

Kjøt- & kolonialforr., talest.

350

350

Holm, P.

Disponent for Skien-Telemarkens dampskibsselskap

328

328

Holst, Blich

Disponent

48

2048

Holta, H. H.

Konsul, bolig

209, 308, 447 k

2741   *3

Holta, O. & H.

9-1.1/2 og 4-7, lørdage 9-1.1/2. Juni, juli og august 9-4

48

2048

— ” —

Konsul H. H. Holta, bolig

32

2032

— ” —

Fuldm. Jacob I. Solgaard, bolig

244

2244

— ” —

Hovedbokh. Hans Aaraas, bolig

353

353

Holte, Stian

Driftsbestyrer

619

619

Holtskog, S.

Sadelmaker & lærforretning.

669

669

Hotel Bandak

O. K. Næss

225, 525

2444 *3

Hotel Grand

Kontoret

225, 525

2444   *3

— “ —

Værelsene

956 2g

2409

Hotel, Gravklevs

 

1343

2343

Hotel, Hanna Larsens

 

78, 478

2078, 478

Hotel, Høyers

 

206

2206

Hotel Royal

 

717 k

717

Hotel Trudvang

Ole Haraldsen

91

2091

Hotel Turisten

 

595

595

Hotel, Selma Anderssons

Prinsensgt. 5

897 k

887

Hotel Viktoria

Olav Olsen

384

384

Houen, Hans

 

542

542

Houmb, S. J.

Bundtmaker

990

990

Hov, Christian

Verksmester

Sneltvet

581

Hovland, Lars Andersen

Gaardbruker

573

573

Hultmann, H.

Dame- og herreskrædder.

391

391

Husets efterfølger

Kolonialforr., talest.

385

385

Hustvedt, H. A.

Aktiemægler

77 k

2077

Hustvedt, Th.

Gulset

229, 289

2429, 2289

Hustvedt, Mælum & co

a/s, 8-2 og 4.1/2-7

385

385

— “ —

Hustvedt bolig

487 k

487

Hutchinson, Robert

Ingeniør

563

563

Hvidsten, A.

Organist

247 k

2247

Hvidsten, Joh.

(P. Landgraffs efterfl.)

454

454

Hvidsten, Kr.

Agenturforr., kontor & bolig

770

770

— ” —

Mustad & søns agentur, 9-2 og 4-7

467 k

467

”Hygea”

Livsforsikringsselsk., hovedagentur

817 k

817

— ” —

Inspektør Karl M. Hansen

322

322

Hyni, Edvard

Tapetserer

526

526

Høegh Omdal, H.

Politifuldm., kontor og bolig

149

2149

Høhrbye, Chr. W.

En gross & agenturf., 8.1/2-7

544

544

Høiseth, K.

Læge, 9-12

318 2g

318

Høiseth, S. A.

Fuldmægtig, bolig

629

629

Høiseth, søstrene

Conditori

638

638

Høisæt, I. Frogner

(Petersborg frørenseri)

661

661

Høyer, Adam

Agenturforretning

761, 762, 763, 764, 765

761, 762, 763, 764, 765

Høyer & Son, Nils P.

Centralapparat til forskjellige avdelinger

795

795

— ” —

Konsul Hans Høyer, bolig

Nystrand

 

— ” —

— ” –, sommerbolig

197 k

2197

— ” —

Christian Høyer, bolig

114

2114

— ” —

Rolf Amble, kontorchef, bolig

1360

2360

— ” —

Lars Isaksen, ekspeditør, bolig

78, 478

2078, 478

Høyers hotell

 

I.

235

2165, 2235

Ibsens efterfølger O. P.

(Georg Eek), butikken

165

2435

— ” —

— ” –, bolig

896

896

International Harwester co. a/s utsalg

 

Bøle

626

Isaksen, A.

Trælastbestyrer

437 k

437

Isaksen, Isak B.

Snekkermester, møbelforretning og bolig

175

2175

Isaksen, Ivar W.

Befragter

1360

2360

Isaksen, Lars

Ekspeditør, bolig

1375

2375

Isaksen, N. J.

Snekker, Lundegaten 20

457 k

457

Isaksens trævarefabrik, Joh. P.

 

457 k 2g

457

— ” —

Bolig

629

629

Iversen, Johan

Skibsfører

J.

333

300

Jacobsen & Berg

Modeforretning

232

2232

Jacobsen, H. A.

Lensmand i Gjerpen

515

515

Jacobsen, Jacob

Møbelforretning

346

346

Jacobsen, J. M.

Rørlægger

791

791

Jacobsen, M. Malchin

Jernvareforretning

774

774

— “ —

Kontoret

554

554

— “ —

Bolig

Bøle

626

Jacobsen, N. Løberg

 

351

351

Jacobsen, Sigurd

Toldfuldmægtig

371

371

Jacobsen, Th.

Auksjonarius

530

530

Jahnsen, K. K.

Postmester, bolig

872

872

Jansen, Arnt

Kontorchef

Bøle

626

Jebsen, H.

Kaptein

Bøle

626

Jensen, Engebret

Formand

Bøle

626

Jensen, Halvor

Formand

766 2g

2425

Jensen, Josef

Kjøbmand, Bøleveien

93

2093

Jensen & Haugerød

Slagterforretning

321

321

Jensen, Helene

Delikatesseforretning

959

626

Jensen, Christoffer

Gaardbr., Follaug, Bøle

290

2624

Jensen, O. H.

Direktør

567 k

567

Jensen, Peder

Skotøiforr., kontor & bolig

715

715

Jensen, søstrene

Herreekvipering

432

432

Jensen, Th.

Kolonialforretning

807 k

807

Jenssen, Erling

Skotøi & sportsforr.

451

451

Jenssen, Kristian

Statsadvokat

66

2066

Jenssen, Martha

Blomsterforretning

 

 

Jernbanen:

 

55

2055

Skien st.

G., Fragtgodsekspeditionen, 8-12 & 4-6

236

2236

— ” —

Ilgodskontoret, 8-12 & 2-7

803

803

— ” —

Skien st. N. (Mæla), 8-12 & 2-7

1309

2309

— ” —

Inspektørens kontor, 9-3

653

653

— ” —

Fuldmægtig Borgersen

1310 f

2310

— ” —

Kristiansen, M., tilsynsfører

693

693

— ” —

Bratsbergbanens anlægskontor, 9-2 & 5-7, lørdager 9-2

957 k

957

— ” —

Follestad station

590

590

Jernbanetorvets conditori

(Jens Hansens filial), hj. av Skotlandsveien, talestation

687 k

687

Jespersen, Andreas

(Kafe Fredheim)

797 k

797

Jessen, Chr. H.

Ingeniør

367 k

2401

Johannessen, A.

Kjøbmand, talestation

1321

2321

Johannessen, John

(Duestiens fiskeforr.)

Bøle

626

Johannessen, Sigmund

 

170

2170

Johannessen, M.

Bundtmaker, forretning & bolig (Gustav Johannessens eftfl.)

501

501

Johansen, Anna

Modeforretning

378

378

Johansen, Edw.

Kontorchef

461

461

Johansen, Einar M.

Reisende, bolig

382

382

Johansens E/F

Skrædderforr.

860

860

Johansen, Erling

Kontorchef (Union Co.)

970

970

Johansen, Gunvald

Agenturforr.

666

666

Johansen, Jørg.

Mek. verksted, 9-1 og 3-6

979

979

Johansen, Karl M.

Grosserer, bolig

381

381

Johansen, K.

Hovslager, vognfabr. & reparation, kontor og bolig

217 k 2g

2217

Johansen, O.

Bokholder

237 k

2237

Johansen, P. & co.

Kjøbmand

964

2418

Johansen, R.

Souchef, boilg

238, 571

2238, 571

Johnsen, A.

Grosserer, Falkum Lys- og saapefabrik og Lunde trikotagefabrik

238 2g

725

— ” —

Kontorchef Andr. Johnsen, bolig

Nystrand

 

— ” —

Ingeniør J. Benn. Johnsen og A. Johnsen, bolig

375

375

Johnsen, Anders

Forpagter, Graatenmoen

725

725

Johnsen, Andr.

Dampskibsekspedition

 

2626

Johnsen, Christian

Reisende

380

380

Johnsen, Emil

Manufakturhandel

198

2198

Johnsen, Isak

Bøle talestation

628

628

Johnsen, Iver Chr.

 

134

2134

Johnsen, K.

Malermester

325

325

Johnsen, Ole

Fiskehandler

472

472

Johnsen, O. P.

Bygmester

790

790

Johnsen, Sverre

Kontorchef, bolig

517 k

2734

Johnsen, Otto

Møllermester

768

768

Jore, Olav

Lærer

13 f

2013

Justitsvaktmesteren

 

80

2080

Jørgensen, J.

Havnefogd

K.

1319

2319

Kabbe, J.

(Liegt. Herreekviperingsforr.)

577 k

577

Kaffebrænderiet

”Probat” (indeh. N. Guttormsen)

687 k

687

Kafe Fredheim

(Andreas Jespersen)

143

2143

Kaffehus,   a/s Skiens

(indeh. Marie Christensen), Jernbanetorvet, talestation

169

2169

Kaffehuset

(frk Olsen), talestation

919

919

Kaffistova ”Dag”

 

737 k

737

Kalstad, Hans O.

Fiskehandel

417 k

417

Kanalbryggen

 

106, 706

2627   *2

Kanalekspeditionen

R. A. Christensen

212

2212

Kanalen

Driftsbest, kontor, 9-2 og 5-7

56

2056

— ” —

Skiens sluser

260

2260

— ” —

Løveid sluser

315

315

Karsten, Henr.

Arkitekt

Nystrand

 

— ” —

bolig

880

880

Kikut, O.

Disponent

630

630

Kinematografer, Skiens kom.

Bestyrerens kontor, kontortid 11-2

634

634

Kittilsen, Alexander

Skiens vognfabrikk

240

570

Kittilsen, Ingolf

O.r.sakfører, tømmerchef 9 fm-4 em, Union Co.

38

2038

— “ —

Bolig

233

2233

Kittilsen, H. C.

 

257 k

2257

Kittilsen, N. a/s

Fabrikskontoret 9-4

353

353

— “ —

Driftsbestyrer Holte, bolig

823

823

Kittilsen, Sophie

Undertøiforr.

823

823

— ” —

Bolig

159

2159

Kittilsen, Thv.

Kjøbmand

1355

2388

Kjellemo, L. O.

Avdelingschef, bolig

Bøle

626

Kjestveit, H.

Follaug, Gaardbruker

914

914

Kjær, I.

Kolonialforr.

Sneltvet

581

Kjær Jørgensen, Johan

Gaardbr.

659

659

Kjørbek, Ingebreth

Formand

580 2g

580

Kjørbek, Th.

Bolig

189

2189

Kjøtkontrollen

Fiskebasaren, 8-11 form.

796

796

Klausens møbelforr.

(indeh. T. Klausen)

544 2g

2413

Klinikk, dr. Abels og Høiseths

 

743

743

Klostergatens kolonialforr., a/s

L. S. Beyer, talestation

286, 303

2390, 2391

Klosterfossen a/s

Kontoret 9-4

452

2395

— ” —

Fabrikk og kraftstation

217 k

2217

Klostergaarden a/s

9-2 og 4-7

583

583

Klubben

 

785

785

Kløcker Lange, B., eftfl.

(Indeh. E. Hillestad). Kem. renseri og farveri

Sneltvet

581

Kløverød, Jacob

Snekker

863

863

Knudsen, carl J.

Kjøbmand

139

2139

Knudsen, Gunnar

(Borgestad kontor) 9-4

59

2059

Knudsen, J.

Snekkermester

495

495

Knutson, K. Hagerup

Fylkesfuldmægtig

495

495

Knutson, Sally

Forsikringss. ”Skandia”

352

352

Kolle, Hans Abr.

Ingeniør

750

750

Kollstad, Hj.

Apoteker

911

911

Kontorartikler, a/s

Avd. Skien

81

2081

Kopsland, S. J.

Underfoged

424

424

Kopstad, O.

Bankkasserer

189

2189

Koren-Lund, C.

Hesselbergsgt. nr 8, stadsdyrlæge, kontortid kjøtkontrollen, 8-11 fm

989 2g

2405

Kranstad, Bergliot

Jordmor

 

 

Kreditbanken:

Centralbord hvorfra faaes forb. med:

100

2451   *8

— ” —

Bankchefen

241

— ” —

— ” —

Souschefen

281

— ” —

— ” —

Kontorchefen

471

— ” —

— ” —

Sekretariatet

691

— ” —

— ” —

Inkassoavdelingen, Bokholderiet

771

— ” —

— ” —

Ekspeditionen (Kontort. 10-2)

916

–”–

— ” —

Vagtmesteren

397 k, 839, 849, 915

2457   *4

— ” —

Fondsavdelingen (Fondshefen & mæglerne)

364

364

— ” —

Bankchefens bolig

964

2418

— ” —

Souschefens – ” —

123

2123

— ” —

Kontorchefens – ” —

874

874

— ” —

Fondschefens – ” —

613 f

613

Kredssykekasse, Skiens

9-2

601

601

Kredssykekasse, Solum

9-2

1310 f,

2310

Kristiansen, M

Tilsynsfører

586

586

Kristiansen, P.

Bokbinder (Duestiens papirh.)

344

344

Kristoffersen, Harald

Redaktør

391

391

Kristoffersen, Martha

Talestation

246, 439

2629   *2

Kroghs boghandel, J. A.

 

892

892

— ” —

Chr. B. Kroghs bolig

188

2188

Kulberg & co.s maskinforretning

(Bestyrer A. Larsen)

410 f

410

Kvale, A.

Ingeniør

1311

2311

Kvalvaagnæs, Nils

Lærer

389

389

Kæmnerkontoret

9-1 fm

Kanskje du også vil like: