Suoni i Duestien

Suoni i Duestien.

På vårt siste medlemsmøte i november hadde vi et interessant foredrag om Duestien, holdt av Thorbjørn Wahlstrøm. Han fortalte og viste bilder fra den siste boka si om denne bydelen. Det fikk meg til å tenke på min egen familie som bodde i denne delen av byen i mange år. Min oldefar, Mathias Henriksen, slo seg ned i Chr. Blomsgate 23. Her bodde han med kona Karen Berthea, sønnene Peder, Jacob og Johannes og døtrene Marie og Karethe. Seinere bodde også sønnesønnene William og Konrad der. Av navnene på barna til Mathias og Karen kan vi se at de to var religiøse mennesker, og de var knyttet til metodistmenigheten i Skien. Og det er nettopp dette som knytter familien Henriksen i Chr. Blomsgt. 23 sammen med musikkforeningen Suoni. Musikkforeningen Suoni er nemlig gått ut fra Skien Metodistforening. Det var på tale å starte et musikk-korps allerede i 1891, men da det ble snakk om å kjøpe instrumenter, var nok forslaget om blåseinstrumenter for radikalt, og det ble kjøpt inn strengeinstrumenter i stedet. Først fire år etter ble Suoni startet som en undergruppe av Skiens Metodistmenighet, Ephwortligaens Musikkorps. Navnet Suoni fikk korpset først i 1898 da de gikk ut av Ephwortligaen. Og det er nå Chr. Blomsgt 23 kommer inn i bildet.

Her hadde nemlig Suoni sine første øvelser, og Peder, Jacob og Johannes var med.

Jakob Henriksen arbeidet også ivrig for å skaffe instrumenter til et guttekorps, foruten at han selv spilte i Suoni sammen med sine to brødre. For meg er det ganske artig å se hvordan interessen for å spre musikkgleden til ungdommen også gikk i arv til Jacobs to sønner, William og Konrad. De to arbeidet i flere år med opplæring i byens skolekorps på henholdsvis fløyte og klarinett. Selvsagt spilte de to også i mange år i Suoni.

Det er litt moro å se hvordan interessen for korpsmusikk har gått i arv helt opp til våre dager. Det viser seg at familiens vilje til å stå på både med øvingslokale og instruksjoner av ungdom har båret frukter. I våre dager er det kanskje ikke så veldig mange som hadde lagt stua si ut som øvingslokale. Det må ha gitt gjenklang i gatene omkring i Duestien når Suoni hadde sine første øvelser.

Torild Wølner Gundersen (født Henriksen)

Kanskje du også vil like: