Arkivsaken

Ta det med ro – dere som har vært i arkivet med forskningsprosjekter, eiendomsspørsmål og slektsspørsmål – oppslaget i Varden for noen dager siden er betydelig overdrevet!

742 hyllemeter skolearkiv skulle være mugg-infisert, fikk vi vite. Hvor det tallet kommer fra, er umulig å skjønne – hvis det da ikke er for å «slå» våre 741 protest-underskrifter mot nedlegging av arkivet i Skien. Faktum er at kommunen har 152 hyllemeter skolearkiv på Bergsland!! Vel, vel, administrasjonens måte å argumentere på kjenner vi fra før!     Det kan ellers nevnes at mugg-jegerne fant i alt 14 enkeltdokumenter med mugg (på mer enn 1200 hyllemeter arkiv), altså litt over ett dokument pr. 100 meter. Og alle mugg-tilfellene er fra rådhuskjelleren eller den gamle brannstasjonen / skolekontoret i Skistredet. Rapporten slår nemlig fast at mugg ikke kan oppstå eller utvikle seg med slik luftfuktighet og temperatur som vi hele tiden har hatt på Bergsland (ca 50 % luftfuktighet og 19-20 grader). Bergsland er altså frikjent for å være mugg-kilden! Anlegget er meget godt vedlikeholdt og fungerer slik det skal – det vet også eiendomsavdelingen, der noen nå rister på hodet.
Det må også nevnes at det hele tiden blir tilført friskluft inn i arkivet.

Verstingen er rådhuskjelleren. Det er 17 år siden jeg første gang påpekte de elendige arkivforholdene der, men det arkiveres der fortsatt. Jeg har ikke hørt at HMS-avd har interessert seg for forholdene der, men jeg kan ta feil. Rådmannen har påstått at det er tatt prøver der (kanskje etter at jeg etterlyste det i «arkiv-kampen»), men til tross for flere etterlysninger, har jeg ikke sett noen rapport om dette. For dette gjelder jo i høyeste grad min helse, som ingen har brydd seg om, før undersøkelser ble satt i gang for å diskvalifisere Bergsland, slik at IKA Kongsberg ble mer spiselig.

Kommunen burde selvsagt ha tatt prøver på Bergsland før. Gang på gang har jeg påpekt mugg og støv i rådhuskjelleren, uten reaksjon fra arkivansvarlig i kommunen. Hadde man foretatt målinger, kunne man kanskje ha fått en bedre avtale med IKA Kongsberg. Slik det nå er, må Skien ta alle utgiftene ved desinfisering før IKA vil ha våre arkivsaker – 9 millioner, ifølge Varden. Andre steder burde vel også undersøkes: Hva med det tidligere skolemuseet (hvor det vel nå er barnehage)? Der lå en mengde skoleprotokoller, hentet fra lagerrom på diverse skoler. Disse protokollene er nå på Bergsland. Men hvor er de 590 hyllemeter infisert skolearkiv som ikke er på Bergsland. Etter et slikt oppslag i avisa, må kanskje kommunen forberede seg på erstatningskrav også?

 

Thor Wølner Gundersen

 


 

Kanskje du også vil like: