Altenburg

ALTENBURG

En av de gamle, fine gårdene som passeres når vi vandrer kulturstien fra Århus, er gården som til daglig kalles Altenburg Århus. (opplysningstavle nr. 3 på kulturstien). Opprinnelsen til dette navnet, skriver seg fra mannen som i 1796 bygde denne gården som sitt landsted eller lystgård, – Johan Andreas Altenburg i Skien. Han var født på Ulefoss i 1763 hvor hans far Diderik Altenburg var forvalter ved Ulefos Saugbrug. Moren var Marchen Johansdatter Barth, datter av postmester. i Kragerø Johan David Barth og Dorothea Ruhland.

Johan Andreas Altenburg seilte i mange år som skipper, men etablerte seg etter hvert som kjøpmann i Skien, slik hans farfar Jochum Altenburg også hadde gjort. Her tok han først skipperborgerskap, og i 1812 vanlig borgerskap.
I 1794 giftet han seg med Hedevig Christine Paus, datter av skoginspektør i Øvre Telemark Cornelius Paus og Christine Falck.

Altenburgfamilien bodde i den staselige bygården som ble kalt Altenburggården, og som lå på hjørnet av Prinsensgate (nåv. Kverdalsgt.) og Skistredet. Han drev både vanlig butikkhandel og trelasthandel, eide et brennevinsbrenneri på Lundetangen og
hadde egne skip. Et av disse skipene ble bygget i Skien i 1808, og er kanskje det aller første skip som er bygget i Skien. Han var en av Skiens mest betydningsfulle forretningsmenn, meget velstående, og en av byens største skattebetalere.
Hedevig og Johan Altenburg er vel likevel mest kjente som besteforeldrene til Henrik Ibsen. I 1799 fikk de datteren Marichen Cornelia Martine, som i 1825 giftet seg med Knud Ibsen. De er Henrik’ s foreldre.

Johan Altenburg døde i 1824, 61 år gammel. Enken satt med gården på Århus til 1838, da hun solgte til Ole Larsen Wold. Senere har gården hatt en rekke forskjellige eiere, og gjennomgått flere bygningsmessige forandringer. Blant annet hadde hovedbygningen opprinnelig valmtak.

Bygården overtok Altenburg’ s svigersønn Knud Ibsen i 1830, og flyttet da dit fra Stockmanngården. Her ble Ibsen-familien boende i ca. 4 år, før de flyttet til Venstøp. Altenburggården ble da solgt til kjøpmann Teleph Stub Plesner (1811-1852).
Altenburggården strøk med i bybrannen i 1886. Nå eies «Nye Altenburggården» av G/S-banken som har gjennomført en flott restaurering av bygningen.

TW.

Kanskje du også vil like: