Fra oljelamper til elektrisk belysning

Fra oljelamper til
elektrisk belysning

Da de mørke høstkveldene seg innover Skien by og omegn var det ikke liketil å ta seg frem på veier i gamle dager. Gatebelysning eksisterte ikke. Skulle man ut og gå i mørketiden måtte man ha oljelampe i hånden som belysning for å finne frem. Slik var det helt frem til første halvdel av 1800 tallet.

Etter denne tidsperiode og fremover skjedde det stadig utvikling på flere områder. Vi ser at i 1864 startet Skien’s Gaskompani opp. Et fremskritt som fikk følger for tilberedning av mat og likeledes til belysning av våre veier. Et antall av inntil 30 gasslamper ble montert innen byområdet i første omgang. Fram til 1899 var antallet av lamper steget til 80. Gassledninger ble fremført til lampepunktene i gatene og samtidig til eiendommer som ønsket å abonnere på denne varmekilden. En ny teknologi hadde gjort sitt inntog i Skien.

Dette første gassverket ble anlagt ved den gamle kirkegården på nåværende Landmannstorv i 1864. Etter 26 års drift, frem til 1890, var dette anlegget foreldet og nedslitt.

Nye eiere overtok med påfølgende modernisering og utvidelse av kapasiteten. De nye eierne var H.C. Hansen, Nils Kittilsen og Gunnar Knudsen som i 1873 hadde startet opp Laugstol Bruk. Laugstol Bruk produserte tremasse og lå innerst i Hjellevannet (Døleviken). Her disponerte de 1200 hk. i vannføringen fra Hjellevannet ned    til Bryggevannet ( fallhøyde ca. 4 meter ). En turbin var installert som drivkraft for slipe-apparatet. Dermed var en ny utvinnelse av vannkraften tatt i bruk som tidligere bare hadde vært forbeholdt sagbruk- og mølledrift.

2 år tidligere ( 1871) hadde Thomas Edison i Amerika oppfunnet og satt i gang fremstilling av glødelampen. Gunnar Knudsen, som var en av innehaverne av Laugstol Bruk, talte ivrig for denne saken og så muligheten til å utnytte denne oppfinnelsen som belysning for industrien.

Etter Edison’s oppfinnelse ble det i 1885 installert en Fransis turbin og dertil dynamo for framstilling av elektrisitet på Laugstol Bruk. Ut fra denne spinkle investering ble det elektrisk belysning i produksjonshallen for tremasse og til det nye Kanalbygget ute ved Bollefoss. Dette var den første leveranse av elektrisitet til belysning fra Laugstol Bruk. Etter hvert ble ledninger ført frem til abonnenter i byen, og gatelykter for elektrisitet ble også montert. Dermed ble Laugstol Bruk Skandinavias første elektrisitetsverk som leverte strøm til kunder.

En ny tid hadde nå modnet blant folk som så mulighetene med de nye teknologiske fremskritt.
En talsmann på denne fronten var Gunnar Knudsen som nå arbeidet av all kraft for å få organisert et interkommunalt kraftselskap for kommunene Gjerpen, Solum, Skien og Porsgrunn. Alt så ut til å ligge til rette for en rask utvikling av elektrisiteten som energikilde. I denne kampanjen blusset interessen for gass plutselig opp igjen. Dette kan i ettertid høres noe merkelig ut, men i åra etter 1910 hadde gassen faktisk renessanse i Norge. Etter intense samtaler om sammenslåing av elektrisitets-forsyningen i Grenlandsområdet, trakk Skien kommune seg ut i mars 1912. Gunnar Knudsen sammenkalte da de resterende 3 kommuner til drøfting om sammenslåing til ett kraftselskap. Dette førte til stiftelsen av Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap ( SKK) 7.juni 1912.

Etter at Skien trakk seg ut fra el-verk samarbeidet ble det nedsatt en gassverkkomite. Komiteen la frem sin innstilling 8. juni 1912 og antydet herved at gassverket burde utvides. Der slo også fast at det gamle gassverket på Landmannstorvet var meget dårlig og ikke lenger tjente sin hensikt. På den annen side ville det være et tilbakeskritt å legge ned gassverket framfor å få noe nytt. Etter denne redegjørelsen ble det bestemt å gå til innkjøp av ny tomt på Bøleveien.
Da gassverket på Bøleveien ble satt i drift i 1915 fikk det en trang fødsel.
1. verdenskrig var nå brutt ut. Produksjonen var helt avhengig av kull, noe man i den første tiden klarte å fremskaffe fra Europa. Krigsårene satte allikevel sitt preg på produksjonskapasiteten. Koks var et biprodukt fra verket som også fikk sviktende omsetning.

Etter den 2. verdenskrig slutt hadde elektrisiteten mer overtatt som enegikilde. Gassverkets produksjon hadde vært en god hjelper i 2 til 3 generasjoner i mange hjem og bedrifter. Den endelige slutt var 29. mai 1945 og gikk herved over i historien. Elektrisiteten var kommet for å bli.

Birger Øvrum

Kanskje du også vil like: