Referat 24 april 2018

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 24. april 2018

80 personer hadde funnet veien til Hauges Minde på en fin vårkveld.
Kveldens foredragsholder var «geolog» Alf Olav Larsen som fortalte om «Minner i Marka» – gruvedriften i Skien Vestmark gjennom 300 år.
Vestmarka er området fra Nordsjø i vest – Falkumelva i øst – Vadrette og Meierelva i sør – Geitebuvarden i nord mot Valebø. Et område på 5 x 20 km.
Larsen startet kveldens foredrag for ca. 1.5 milliarder år siden da grunnfjellet i området ble dannet.

Gjennom voldsomme forandringer av jordskorpa – er sedimenter avsatt og forstenet for senere å forvitre i stor skala. Vulkaner med lavastrømmer har rent ut og fylt sprekkene i fjellet. Metallholdige gasser trengte frem i jordskorpa, og det ble avsatt forskjellige slags malmer. I området er det særlig jernmalmen som er fremtredende.
alf olavBergverksmester Hans Glaser sendte melding til danskekongen i 1538 om de funnene av jernmalm som ble gjort i Vestmarka. Dette dannet grunnlaget for en storstilt bergverksindustri i området – fra små skjerp til store gruveprosjekter. Kjente gruvenavn er Breigangen, Langgangen, Glaserstollen, Bruberg, Magnetlia og Prebenkollen. Det skal ha vært ca. 400 gruver og skjerp i området.
Malmen ble drevet ut med hakking, fyrsetting og sprengning med krutt. Glaserstollen er et fint ekspempel på bruk av fyrsetting.

Larsen fortalte om Fossum Jernverk – etablert i 1539 og nedlagt i 1867 – dette etter ca. 330 års drift.
Idag er det bare slagghauger og krutthuset som er igjen av jernverket.
For å få smelte ut jernet av jernmalmen, gikk det med store mengder trekull. Bøndene i Gjerpen var pålagt å skaffe verket trekull, og vi kan den dag i dag se merker etter kullmiler mange steder i området.
Alf Olav Larsen holdt et engasjert og flott foredrag om et meget interessant kulturområde.
For de som er interessert i historien om Vestmarka – se Nye Grenlandsboka til Jan Erik Tangen.

Etter foredraget var det snitter og kaffe. Siste post på programmet var som vanlig lotteri med blomster, bøker og konfekt som gevinster. Det var også denne gang tilbud på en del av våre Byminnebøker.

Dette var siste medlemsmøtet før ferien på Hauges Minde. Vi starter imidlertid opp etter ferien med mange interessante foredrag til høsten. 26. mai er det en forsommertur til Karljohansvern i Horten.

Inge Bjørbæk

 

 

Kanskje du også vil like: