Referat 25 sepember 2018

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 25. september 2018

73 personer hadde funnet veien til Hauges Minde og høstens første medlemsmøte.
Kveldens foredragsholder var Carsten Alnes som holdt et flott og interessant foredrag om Den Norske Turistforening som er 150 år i år.
Carsten Alnes har gjestet Skien Historielag ved flere anledninger, og er en meget kunnskapsrik person som har holt en rekke interessante foredrag for oss.
På hans CV som er meget lang – kan vi lese: Lektor, journalist, formann i Forfatterforeningen, kulturredaktør i Dagbladet og ikke minst forfatter. Han har skrevet ca. 40 bøker – alt fra romaner, lærebøker og faghistoriske verk. Det er vel på det historiske området vi kjenner han best.
Historien om Norge – Historien om Europa – 1814 miraklenes år – er bøker de fleste kjenner og har
et forhold til fra tidligere. Alnes har også mottatt en rekke ordner og utmerkelser for sitt arbeide.

Kveldens foredrag var viet Den Norske Turistforening – DNT. En folkebevegelse som har betydd mye for friluftslivet her i landet. Stor sett alle mennesker i Norge har et forhold til DNT. Foredraget ble i stor grad en fortelling om stifteren av DNT – Thomas Heftye.
Født 29/10-1822 – død 4/10-1886, 63 år gammel. Han var forretningsmann, bankier, lokalpolitiker,
satt i en rekke offentlige komiteer og utvalg. Til tross for sin suksess som forretningsmann og aktive deltakelse i datidens samfunnsliv, er Heftye kanskje mest kjent som forkjemper for friluftslivet.
Han tok initiativet til å stifte DNT den 21/1-1868 og var formann av foreningen frem til sin død i 1886.
I dag har foreningen 290.000 medlemmer og de 57 lokale medlemsforeningene rundt omkring i landet har over 500 turisthytter. Første hytte var Krokan turisthytte på Rjukan fra 1868. 

Alnes kommer med en bok om DNT senere i år. Her er nok også historien om Thomas Heftye godt dekket og beskrevet. Helt klart en bok for både friluft- og historie interesserte.

Etter foredraget var det snitter og kaffe. Siste post på programmet var som vanlig lotteri med blomster, bøker og konfekt som gevinster.
Nok et hyggelig møte for våre medlemmer i Skien Historielag.

Neste medlemsmøte er tirsdag 23/10-18, kl. 18.30 på Hauges Minde. Tidligere brannsjef Guttorm Liebe kommer og forteller om Skien Brannvesen som også er 150 år i 2018.    

26. september 2018

Inge Bjørbæk

Kanskje du også vil like: