Referat 23 oktober 2018

Referat fra medlemsmøtet – tirsdag 23. oktober 2018

50 personer hadde funnet veien til Hauges Minde denne tirsdags kvelden.
På programmet var det foredrag av tidligere brannsjef i Skien – Guttorm Liebe.
Kveldens tema var Skien Brannvesen, som er 150 år i år. I den forbindelse hadde Guttorm Liebe og Thorbjørn Wahlstrøm skrevet boken «Skien – byen og brannene» som ble lansert i sommer.
Her er historien om Skien Brannvesen fra 1868 til 2018 dokumentert. En bok som helt klart vil interessere de fleste av våre medlemmer.
Liebe’s foredrag tok for seg tiden fra de første flettverkshusene ble satt opp for over 1.000 år siden,
til den siste store bybrannen i 1886 – som la stort sett hele byen i aske. Få norske byer er blitt så hjemsøkt av branner opp gjennom tidene som Skien. 7 store bybranner og 7 store flommer har preget byens historie. Etter hver bybrann og storbrann ble brannvernets styrke diskutert, og overgangen fra et rent borgerkorps til et mer profesjonelt brannvesen var et meget viktig skritt.
Vannverket i byen var også i sin spede begynnelse anlagt nettopp for å styrke brannvernet. Tilgang på nok vann til slokking var nok viktigere enn vann til daglig bruk for befolkningen. 
På alle områder innen brannvernet har utviklingen på 150 år vært formidabel – fra lærbøtter til moderne brannbiler med alt av teknisk utstyr.
Selv med dagens moderne utstyr er ikke faren over for en ny bybrann. Viktig at vi alle har tilgang på brannvarslere og slukkeutstyr i våre hjem. Spørsmålet er ikke om det brenner, men når det brenner.
Del to av foredraget – fra 1886 frem til 2018 får vi komme tilbake til i 2019.

Liebe høstet stor applaus for sitt interessante foredrag, og de fremmøtte fikk en lærerik «historietime».  Liebe og Wahlstrøm solgte mange bøker, og mange fikk en hyggelig hilsen i
boka fra forfatterne.

Etter foredraget var det snitter og kaffe. Siste post var som vanlig lotteri med blomster, bøker og konfekt som gevinster.

Ingrid Sørbøe informerte om årets juletur lørdag den 15. desember til Nutheim. Påmelding sendes
ut sammen med neste nummer av «Brynet».

Inge Bjørbæk takket for møtet – og minnet om neste medlemsmøte 20. november hvor Helge Markussen vil fortelle om Bratsbergbanen. Årsmøte avholdes tirsdag 29. januar 2019.

Inge Bjørbæk        

Kanskje du også vil like: