Referat 20 november 2018

Referat fra medlemsmøtet – tirsdag 20. november 2018

 

55 personer hadde funnet veien til Hauges Minde denne tirsdags kvelden.
Det annonserte foredraget av Helge Markussen om Bratsbergbanen måtte utsettes, da Markussen måtte melde forfall.  Foredraget blir satt opp på nytt i 2019.

Som erstatning kom Tormod Aulebo på kort varsel og pratet om Århus Gård og Jernaldergården.
Tormod Aulebo, tidligere skolesjef og godt kjent av de fleste, holdt et meget interessant foredrag.
Århus gård er en perle i byens nærhet, et kultursenter. Gården er i Telemark Landbruksselskaps eie, – åpen for besøk av dem som vil hygge seg i trivelige omgivelser. Her kan du også se Jernaldergården med de mange husa som er bygget opp på dugnad. Det er blitt en severdighet med 7 små og store bygg – et miljø, en illustrasjon på vikingtid. Et halvt vikingskip er også bygget på dugnad og inngår i samlingen. «Jernalder gutta» har nedlagt et enormt arbeide over mange år og resultatet er blitt
et unikt anlegg. Dette til glede for folk flest. Her har en et turmål med historisk sus over seg.
Aulebo viste lysbilder og presenterte hele anlegget med beliggenhet, sin lokalhistorie og bruksmuligheter for folk flest.

Etter foredraget var det snitter og kaffe. Siste post var som vanlig lotteri med blomster, bøker og konfekt som gevinster.

Ingrid Sørbøe informerte om årets juletur lørdag den 15. desember til Nutheim.

Gledelig at det kom en del nye medlemmer på møtet. Lokalhistorie har stor interesse
blant folk flest.

Inge Bjørbæk takket for møtet – og minnet om neste medlemsmøte som er årsmøte tirsdag
29. januar 2019 på Hauges Minde.

Dette ble en hyggelig kveld for de fremmøtte!

Skien, 21. november 2018

Inge Bjørbæk        

Kanskje du også vil like: