Styret 2019

Leder Per Forsberg pkfors@icloud.com Tlf.: 917 72 502
Nestleder Inge Bjørbæk ingebj46@hotmail.com Tlf.: 908 79 182
Sekretær Ingrid Sørbøe ingsoerb@online.no Tlf.: 977 37 970
Forretningsfører Per A. Svenkesen per.a.svenkesen@gmail.com Tlf.: 916 09 933 
Styremedlem
Arne Kristian Sneltvedt  arne-ks@online.no   Tlf.: 906 75 690
Styremedlem Bjørn Ivar Olsen biochili@hotmail.com   Tlf.: 911 33 955
Varamedlem Knut Åge Andersen knut.age.andersen@icloud.com  Tlf.: 916 05 579
Varamedlem Marius Holmby mariusholmby@gmail.com   Tlf.: 913 01 977

Kanskje du også vil like: