Møteprogram høsten 2019

En ny sommer er i ferd med å gå over i historiebøkene, og vi håper alle våre medlemmer har hatt en fin sommer og nå er klare for høsten og nye medlemsaktiviteter. Vi har følgende møteprogram på Hauges Minde for høsten 2019:

Tirsdag 24. september – «Bygdeborger» – foredrag av Stian Finmark. Se egne omtale.

Tirsdag 29. oktober – «Brevikbanens historie» – foredrag av Harald Nikman.

Tirsdag 3. desember – «Boklansering» – bokkomiteen presenterer ny bok i vår «Byminneserie» om Jernaldergården og Århus gård.

Våre medlemsmøter starter kl. 18.30 – bevertning og utlodning. Medlemmer kr. 100,- / ikke medlemmer kr. 150,-.

Desember – her jobber vi med en Juletur – nærmere informasjoner kommer senere. Se vår Hjemmeside.

Av andre aktiviteter i høst har vi deltagelse på Snipetorpmarked, kirkevandring Borgestad kirke og en omvisning i den nye Østre Porsgrunn kirke. Vi kommer tilbake med nærmere informasjoner og innbydelser senere.

Av andre saker som har skjedd i sommer er at vår nye Hjemmeside «skienhistorielag.no» nå er operativ. Her vil vi fortløpende legge ut aktuelt stoff til våre medlemmer. For de som er interesserte i å kjøpe noen av våre bøker, ligger det en ajourført bokliste med priser på våre Byminnebøker/Andre bøker/Kart og Postkort under «Til salgs» på Hjemmesiden.

Skien Historielag

Kanskje du også vil like: