Referat fra medlemsmøte – tirsdag 24. september 2019

Den 24. sept 2019 hadde vi et vellykket møte om bygdeborger.  75 personer hadde funnet veientil Hauges Minde og høstens første medlemsmøte.
Kveldens foredragsholder var Stian Finmark fra Riksantikvaren som holdt et interessant foredrag om “Bygdeborger – Forsvarsverk Fra Folkevandringstiden”. Finmark ga oss en inngående bakgrunn for bygdeborgens betydning, og den rolle de hadde for datidens samfunn.
Det er avdekket ca. 450 bygdeborger i Norge –  derav 21  bygdeborger i vårt distrikt. Bygdeborgene ble bygget i Folkevandringstiden som er den førhistoriske tidsperioden fra ca. 400 til 600, etter vår tidsregning.


En bygdeborg kunne dekke flere samfunnsoppgaver som Tilfluktssted – Ferdselskontroll – Tollsted – Kultsted. Bygdeborgene hadde ofte tilknytning til storgårder eller lokale stormenn. Beliggenheten var på topper eller høydedrag somga godt utsikt og var mulig å forsvare for lokalbefolkningen ved ufred. En viktig forutsetning ved bygging vartilgang på en vannkilde. Et eksempel på en bygdeborg finner vi nesten i sentrum av Skien. Ved Elstrøm ligger “Kjempa” på et vanskelig tilgjengelig stedsom det var lett å forsvare. I tillegg hadde borgen en god oversikt over vassdraget fra Norsjø og ned til fossene ved Skienselva. Se vedlegget fra Stian Finmark – her er det linker til mere informasjon om bygdeborger og det han pratet om på møtet. Kart over bygdeborgene i Norge ligger som eget vedlegg under “Medlemsmøter” på Hjemmesiden.

Se lenker om Bygdeborger fra foredragsholder Stian Finmark
http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/3409/56460154.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oversikt over fredete kulturminner i Norge: https://www.kulturminnesok.no

Nyere forskning på bygdeborger:
https://www.academia.edu/6380709/Krigens_praksis._Organisert_voldsbruk_og_materiell_kultur_i_Midt-Norge_ca._100-900_e.Kr

https://www.academia.edu/33668002/En_Militaertaktisk_Landskapsanalyse_av_borger_i_Steinkjer

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63867/Endelig-masteroppgave-4090V2018-Lindh.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Etter foredraget var det snitter og kaffe. Siste post på programmet var som vanlig lotteri med blomster, bøker og konfekt som gevinster.Nok et hyggelig medlemsmøte for våre medlemmer

.


Neste medlemsmøte er tirsdag 29. oktober kl. 18.30 på Hauges Minde. Da kommer Harald Nikman og forteller om Breviksbanen,  en viktig banestrekning for kommunikasjonen i vårt distrikt i sin tid. Dette blir interessant!

Skien, 30. september 2019
Inge Bjørbæk

Kanskje du også vil like: