Skien Historielags Årsmøte 2020


Det innkalles hermed til Skien Historielags årsmøte tirsdag 28. januar 2020, kl. 18.30 på Hauges Minde i Skien.

Saksliste:

  • Valg av møteleder og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Innkomne forslag
  • Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes leder Per Forsberg snarest –
E-post: pkfors@icloud.com.

Etter årsmøtet blir det åpent medlemsmøte med foredrag av Tor Ketil Gardåsen om konservator, folkeminnegransker og folkemusiker Rikard Berge.
Bevertning og utlodning. Medlemmer kr. 100,- / ikke medlemmer kr. 150,-. Vel møtt!

Skien, 2. januar 2020

                                                                               Hilsen Styret

Kanskje du også vil like: