Einfrid Halvorsen hedret med Bymedaljen

Skiens første kvinnelige ordfører, Einfrid Halvorsen (82), er hedret med Bymedaljen.

– Da du skulle overta ordførerklubba i 1983 var det flere menn som ville «hjelpe» deg. Det ville du ikke ha noe av. Du ville klare deg selv og det gjorde du selv. Du har hatt stor betydning for de kvinner som har kommet etter deg i politikken, minnes Skiens historielags Nina Melfald under tildelingen

– Jeg trodde jeg skulle i et hyggelig lag, og det ble det jo, takket den tidligere Ap-politikeren Einfrid Halvorsen. Hun hadde ingen anelse om at hun skulle hedres denne marsdagen.

Einfrid Halvorsens verv og oppgaver er for mange til å nevne her. Men utover hennes verv i politikk og fagforening, var hun blant annet den drivende kraften i foreningen Mental Helse Norge der hun var generalsekretær fra 1991 til hun ble pensjonist i 2005. Det var også under Halvorsen at Mental Helse startet sin Hjelpetelefon som fortsatt er plassert i Skien. For dette arbeidet fikk hun også Folkeopplysningsprisen i 2004.

Statsråd hos Gro

Einfrid Halvorsen er oppvokst i Gråten i Skien har bodd hele livet i byen bortsett fra når hennes mange verv gjorde at hun måtte være i Oslo.

– Oppveksten i Gråten var min beste tid, det var et stort samhold der, forteller 82-åringen.

Hele landet ble kjent med Einfrid Halvorsen først som vararepresentant til Stortinget fra 1977 til 1985, så som statssekretær i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra 1986 til 1987 og ikke minst som statsråd i Forbruker- og administrasjonsdepartementet fra 1988 til 1989.

Halvorsen minnes at det var en krevende men også svært givende oppgave å sitte i Gro Harlem Brundtlands andre regjering.

– Når det var Statsråd med Gro, da kom du ikke med tull. Saken du skulle ha fremmet, den skulle du ha helt orden på – hvis ikke ble den sendt tilbake og du fikk komme tilbake til neste Statsråd, forteller Halvorsen. Hun minnes også godt daværende kong Olavs sterke engasjement for alle innbyggerne i kongeriket, uten unntak.

Mottaker nummer 15

Skiens bymedalje ble delt ut av Skien Bys Vel fra 1979 til 2007. Medaljen har blitt delt ut ved 14 anledninger til 15 personer.

Blant de tidligere mottakerne er Kjell Strand, Jarbjørg Krokann Stang, Nina Melfald og Olav Alstad. Etter at Skien Bys Vel ble en del av Skien historielag, er det nå dette laget som deler ut medaljen.

Tekst gjengitt fra Varden.

Kanskje du også vil like: