Referat Medlemsmøte 25 februar 2020

Til tross for småregn og sur vind kom det ca 60-70 interesserte til medlemsmøtet vårt. Og her skulle de få førstehånds kjennskap til de store og skjellsettende utgravingene på Avaldsnes ved Karmsundet. Professor arkeolog Dagfinn Skre, som har stått for utgravingene som nylig er avsluttet, presenterte tilhørerne for et svært interessant materiale.- Her har man gjort rike funn helt fra bronsealder til vikingtid, bl.a. Skandinavias rikeste mannsgrav fra romertid og de to tidligste skipsgravene i Skandinavia. Utgravingene i 2011-12 avdekket restene av et gårdsanlegg i stein fra omkring år 1300.

-Skre understreket den helt spesielle beliggenheten til Avaldsnes, som ligger ved det trange Karmsundet, som er en naturlig seilingsled langs sørvestkysten. Her hadde man kontroll over all passasje gjennom sundet, som var den naturlige kurs for skip på vei nordover. Man har kommet frem til at det er rike og mektige sjøkonger som har hatt tilhold her på Avaldsnes, og Skre trakk frem hærførerne som omkring år 200 vendte hjem fra krigføring i Romerriket og utnyttet denne beliggenheten til å sikre seg kontroll over et i et handelsnettverk som strakte seg fra Rhinen og helt til Troms.-

Avaldsnes står igjen sentralt i opptakten til vikingtoktene i slutten av 700-årene og i etableringen av kongedømmet i 900-1000 årene.  Snorre kan fortelle at Harald Hårfagre hadde sitt kongssete her. Kirken på stedet er fra 1100-tallet og har gjennom årene vært et godt besøkt turistobjekt. Men de nyere utgravingene har vist at her har det også vært langt større bygninger Ved utgravinger i de senere årene fant man først et havneanlegg. Noen år senere, ved utgravingene i 2011-12, ble det avdekket steinmurene til en usedvanlig stor bygning – et gårdsanlegg i stein fra omkring  år 1300. Denne bygningsresten strakte seg hel opp mot kirken.- På det store lerretet i møtelokalet fikk vi ved hjelp av moderne ”fotograferings-teknikk” et bilde av dette mektige anlegget. Det var imponerende og nærmest ”oste”av makt!

-Dagfinn Skre fikk stor applaus for det svært interessante foredraget, som hele tiden ble godt understøttet av et overbevisende kart-og bildemateriale.

– Vi hører gjerne fra ham igjen! 

sekr.           

Kanskje du også vil like: