Kirkegårdsvandring

Østre Porsgrunn Kirke  1. september 2020 kl 1730

Skien Historielag

Ansvar

Per A Svenkesen, Skien Historielag

Vi har nå gjenopptatt våre kirkevandringer og starter med den nye kirken i Porsgrunn.  Det har, som for de fleste nye kirkebygg, vært mange og sterke meninger om denne kirken.  Nå står kirken der og den markerer seg med sitt særpreg.  Som sådan er den en sterk samtidshistorisk markering for Porsgrunn både i på lokalt som landsdekkende plan.  Dette besøket vil gi oss en fin innføring i tankene bak så vel forløp som kunst og miljø i kirken.  Vi håper mange av medlemmene våre vil benytte anledningen til dette arrangementet.

Nedenfor finner dere utkast til annonsen som vil komme senere i Varden og TA.

SKIEN HISTORIELAG

Vi inviterer til kveld i Østre Porsgrunn Kirke 1. september 2020 kl 1730.  Oppmøte utenfor kirken i god tid før oppstart.

Tor Ellefsen og Jan Lindahl tar for seg kunsten og utsmykkingen av den nye kirken og litt om den gamle kirken .  Deretter vil de fortelle om kjente personligheter med betydning for Porsgrunn og som ligger gravlagt der.  Dersom været tillater,  vil dette skje gjennom en liten vandring på kirkegården.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.   Vanlige koronarestriksjoner som registrering av navn og telefon etc ved inngangen.  Påmelding på telefon/SMS 906 75 690 mail       arne-ks@online.no. Deltakere er begrenset til 120 personer. Påmelding senest 31. aug. 2020 kl 1300.  Oppmøte i god tid før oppstart

Skien Historielag ønsker alle hjertelig velkommen.

Skien, 20. august 2020.

Hilsen

Per A Svenkesen, styremedlem i Skien Historielag

Kanskje du også vil like: