Ibsenhuset snart 50 år søker bidrag

Direktør Erik Rastad ved Ibsenhuset søker bidrag til Ibsenhuset sitt 50-års jubileum. Kontaktinfo til Erik Rastad finnes i bunnen av innlegget.

«Ibsenhuset feirer i 2023 sitt 50-årsjubileum og skal i den forbindelse utgi en bok om husets historie. Det blir en bok på rundt 300 sider i «coffee table»-format med mye bilder og forskjellige tekster. Arbeidet med boken er allerede godt i gang og vi søker «de gode historiene» om Ibsenhuset.

Boken skal deles opp i tre seksjoner;

1) Historikk og initiativtagerne

Vi vet mye om selve historikken og de sterke personene bak, men skal jobbe mer med hva som f.eks. skjedde i de første årene huset var åpent og også gjennom 80-90-tallet.

2) Menneskene som huset har betydd mye for

Her har vi intervjuet mange spennende levende mennesker som forteller om sine historier og sitt liv med Ibsenhuset opp gjennom sin tid.

3) Øyeblikk

Her ser vi etter både bilder, plakater, avisutklipp, tekster og andre papirer som kan trekke frem noen av de spennende tingene som huset har opplevd gjennom disse 50 årene. Morsomme og alvorlige historier, som markerer hendelser.

Vi etterlyser derfor bidrag innenfor disse temaene og skulle noen i Skien Historielag ha lyst til å hjelpe oss og bidra inn i prosjektet så er vi veldig takknemlig. I så tilfelle kan det sendes en mail til undertegnede.

På forhånd takk og vi gleder oss til å se om det kommer forslag.»

Med vennlig hilsen

Erik Rastad

Direktør / Ibsenhuset

Email: erik@ibsenhuset.no


Kanskje du også vil like: