Medlemsmøter avlyst ut året

På grunn av coronasituasjonen har styret tatt den tunge beslutning å avlyse videre medlemsmøter ut året. 

Det samme vil gjelde vår tradisjonelle juletur.

Vi vet at enkelte pensjonistlag har valgt å opprettholde en noe redusert møtevirksomhet..  Med den almeninteressen våre møter har også utenfor foreningen finner vi dette vanskelig.  Våre medlemmer og øvrige deltakere består av både pensjonister og yrkesaktive personer siden dette er åpne møter med anledning for alle til å delta.  Dette gjør smitterisikoen større.

Dette sammen med øvrige coronameldinger fra så vel massemedia som kommune, regjering og FHI etc gjør at styret i Skien Historielag følte det riktig å utsette våre samlinger foreløpig ut året.

Styret vil følge utviklingen i samfunnet nøye og ta beslutninger ut fra den aktuelle situasjon skulle utviklingen gå i positiv retning.  Dette vil da bli behørig gitt melding om. Vi vil i løpet av november komme med det nytt nummer av Brynet dersom alt slår til.

For styret i Skien Historielag

Per A Svenkesen

Kanskje du også vil like: