Kategori: Nyheter

Årets Bokkveld

Vi inviterer til åpent medlemsmøte tirsdag 3.desember kl. 18.30 i Hauges Minde, Skien. Presentasjon av og foredrag om vår siste bok i serien Byminner. Boksalg, utlodning og bevertning. Kr. 100 for medlemmer. Kr. 150...

Innbydelse til Juletur lørdag 14.12.2019

TELEMARKSJUL – BREDE BYGDER OG VIDE UTSYN. Evju Bygdetun, Sauherad kyrkje, Bø Museum, julemåltid Uppigard Natadal. Gode tradisjoner skal en ta vare på, og vi i Skien Historielag har stor glede av å tilby...

Brevikbanens Historie

Tirsdag 29. oktober kl. 18.30 er det medlemsmøte på Hauges Minde. Harald Nikman vil holde foredrag og vise bilder fra den spennende og interessante perioden da Brevikbanen trafikkerte mellom Skien og Brevik. Banen var...

Vi inviterer…………

Skien Historielag inviterer i samarbeide med Odds Ballklubb til et interessant foredragmed historiker Finn Olstad om«IDRETSSTREIK OG NAZI-IDRETT. ODD UNDER 2.VERDENSKRIG» Tirsdag 15. oktober kl. 18.30 i klubbhuset til Odds Ballklubb på Skagerak Arena....

Historiske artikler

Historiske artikler

Lagets Arkiv Gjennom Skien Historielags lange virksomhet har mange dokumenter, fotografier, bøker og hefter av forskjellig slag blitt samlet i arkivet: Vi vil etter hvert presentere mange av disse kildene, slik at stoffet kan...

Brandmester

Brandmester

Instrux for Brandmesteren i Skien 1. Det er Brandmesterens Pligt at ve paa rede Haand saavel Dag som Nat og føre det specielle Tilsyn i Brandstationen samt Kommando over de sammesteds værende Vagtmænd. 2....

1814

1814

  Tunge tider – grunnlovsarbeidet – lokale forhold.     Foreningen Norden i Skien har, i samarbeid med Skien Historielag, fått utarbeidet en bok om 1814, et bidrag til skolenes 1814-undervisning. Siden historielagets utgangspunkt...

Artikkeloversikt

Artikkeloversikt

  Historiske artikler ————————————————————– 1: 1814 – Norden i støpeskjeen2:   Gatenavn i Skien – Sivert Urnesvei3.   Suoni i Duestien 4.  Gatenavn i Skien – Mikkel Blicks gate5.  Are Frodesvei 6.  Rektor Ørns...

Telefon skien1919_E

Telefon skien1919_E

  E. 235 2165, 2235 Eek, Georg Ole P. Ibsens eftf., butikken 165 2435 — ” — Bolig 722 722 Eek, Anna Handlende, talestation 744 744 Egeland, R. Disponent, bolig 131 2131 Egelands eftfl....