Skien Historielag Blog

MEDLEMSKAP I SKIEN HISTORIELAG

Medlemskontingen for 2019Ta gjerne kontakt med Ingrid Sørbøe på e-postingsoerb@online.noTlf. 977 37 970 for innmelding. Enkeltmedlem : kr 250 Familiemedlem (par): kr 400

Styret 2019

Leder Per Forsberg pkfors@icloud.com Tlf.: 917 72 502 Nestleder Inge Bjørbæk ingebj46@hotmail.com Tlf.: 908 79 182 Sekretær Ingrid Sørbøe ingsoerb@online.no Tlf.: 977 37 970 Forretningsfører Per A. Svenkesen per.a.svenkesen@gmail.com Tlf.: 916 09 933  Styremedlem Arne Kristian...

Referat 20 november 2018

Referat fra medlemsmøtet – tirsdag 20. november 2018   55 personer hadde funnet veien til Hauges Minde denne tirsdags kvelden. Det annonserte foredraget av Helge Markussen om Bratsbergbanen måtte utsettes, da Markussen måtte melde forfall. ...

Referat 23 oktober 2018

Referat fra medlemsmøtet – tirsdag 23. oktober 2018 50 personer hadde funnet veien til Hauges Minde denne tirsdags kvelden. På programmet var det foredrag av tidligere brannsjef i Skien – Guttorm Liebe. Kveldens tema...

Referat 25 sepember 2018

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 25. september 2018 73 personer hadde funnet veien til Hauges Minde og høstens første medlemsmøte. Kveldens foredragsholder var Carsten Alnes som holdt et flott og interessant foredrag om Den...